Eyedea Recognition s.r.o.

 • EyeFace SDK
 • EyeFace SDK
 • EyeFace SDK

EYEFACE SDK

Rozpoznávání obličejů je náročná úloha, obzvláště ve spojení s odhadováním věku a určováním pohlaví. Pokud potřebujete analyzovat fotografie nebo videa, Vaší nejlepší volbou je použít implementaci hotového řešení jako je naše EyeFace SDK.


Specializujeme se na detekci a rozpoznávání objektů v obraze. Klademe důraz na přesnost, optimalizaci, flexibilitu a rychlost. Pokud potřebujete aby Váš software rozpoznal skutečné lidi, určitě vyzkoušejte naše EyeFace Demo. Dosáhněte špičkové přesnosti bez ztráty Vašeho času. Zjistíte, že integrování EyeFace SDK je neuvěřitelně snadné.

Detekce obličejů

Náš rychlý algoritmus nalezne všechny viditelné obličeje ve Vašem obrazu nebo videu i v nízkém rozlišení.

Analýza obličeje

Kdo jsou ti lidé? Poznejte jejich věk a pohlaví.

Počítání unikátních osob

Nepočítejte stejnou osobu dvakrát. Naše technologie rozpozná, zda osoba již byla započítána.

Naše EyeFace SDK je samostatná C/C++ knihovna pro operační systémy Windows a Linux. Mezi hlavní funkce patří detekce obličejů, rozpoznání obličejů, určení věku a pohlaví, sledování a záznam na server. Knihovna je určená pro použití v reálném čase s video streamy. Příklady aplikací jsou: cílená reklama, monitorování osob nebo vstupní systémy.

Naše EyeFace SDK je vývojový kit (Software Development Kit) obsahují výkonné funkce pro detekci obličejů, rozpoznávání obličejů a ohodnocení obličejů (věk a pohlaví). Programátoři mohou jednoduše začlenit tyto funkce do jejich softwaru a využít plného potenciálu analýzy video streamů a obrazu.

Výhody EyeFace SDK

 • Rychlost – optimalizujeme pro rychlost a proto naše rychlé rozpoznávání funguje dokonce i méně výkonném hardwaru
 • Flexibilita – funkce obsažené v knihovně jsou navrženy tak aby je vývojáři mohli přizpůsobit dle potřeby
 • Přesnost – náš team soustavně zvyšuje přesnost ohodnocení věku a pohlaví na skutečných datech
 • Škálování – vývojáři mohou vytvořit robustní a škálovatelné řešení s použitím našeho SDK balíčku
 • Jednoduchost – SDK obsahuje příklady a demo GUI aplikace pro pohodlné a rychlé programování

Hlavní rysy

 • Detekce obličejů – odolná vůči nízkému osvětlení
 • Určování věku a pohlaví
 • Detekce význačných bodů v obličeji
 • Krátkodobé rozpoznání identity osoby pro počítání unikátních osob
 • Odhadování vzdálenosti obličeje
 • Lokální nebo vzdálený záznam výsledků

Detekce obličejů

Náš tým se zabývá vývojem metod pro detekci a rozpoznávání obličejů již přes deset let. V současnosti používáme detektory založené na sekvenčních klasifikacích, které dovolují extrémně rychlé ohodnocení dat.

Naše sekvenční detektory sestavujeme za pomoci automatizovaných učících metod založených na algoritmu WaldBoost. Tento algoritmus na základě velkého množství obrazů (milióny pozitivních příkladů, miliardy negativních) nalezne optimální rozhodovací pravidlo, které maximalizuje jak úspěšnost detekce tak rychlost ohodnocení. Díky tomuto jedinečnému procesu jsou naše detektory extrémně rychlé a přesné.

Rozpoznávání obličejů

Eyedea Recognition vyvíjí a dodává software pro detekci a rozpoznávání obličejů v obraze. Zaměřujeme se především na:

 • Rozpoznávání pohlaví
 • Rozpoznávání věku
 • Rozpoznávání identity

Daty nezbytnými pro rozpoznání věku nebo pohlaví je obraz frontálního obličeje s minimálním rozlišení 24x24 pixelů. Modul pro rozpoznávání obličejů dokáže rozlišit až 100 rozdílných tváří v obraze. Výsledkem je rozpoznávání identity.

Aplikace

 • Systémy pro měření diváckého chování
 • Systémy pro počítání osob
 • Rozhraní pro ovládání počítače
 • Rozšířená realita

Technologie

Software pro detekci obličejů je dodáván ve formě SDK sestávající z dynamické knihovny (dll, so), jednoduchého příkladu v C/C++/C#/Java/Python, demo aplikace a dokumentace.

Dokumentace

Podporované platformy

 • Windows
 • Linux/Unix
 • Jiné na přání

Vyzkoušejte naše EyeFace SDK demo nebo si stáhněte trial verzi a sami se přesvědčte o jeho přednostech. Našim zákazníkům nabízíme neomezenou emailovou podporu.

Pro každý stroj s běžícím EyeFace-SDK je třeba licenční klíč s platnou licencí.

Situace:

Zuzka je softwarová vývojářka. Knihovnu EyeFace-SDK integruje do svého produktu, který plánuje prodávat svým klientům. Je potřeba pro každou novou instalaci jejího produktu u klientů nový licenční klíč?
Odpověď: ANO. Pro každý stroj s běžícími funkcemi z EyeFace-SDK je třeba licenční klíč s platnou licencí.


Nabízíme dva druhy licenčních klíčů s dvěma typy licencí:

Licenční klíče:

 • Sentinel HL (USB klíčenka) – Funkce z EyeFace-SDK mohou být použity na libovolném počítači, ke kterému je USB klíčenka připojena. Velice doporučujeme v případě, že již dopředu víte, že licenci budete používat na několika strojích.
 • Sentinel SL (Softwarový klíč) – Softwarový klíč je softwarový démon, který simuluje USB klíčenku. Softwarový klíč je spárován s daným počítačem. Klíč je vygenerován na základě otisku počítače klienta. Software může být použit pouze na počítači, pro který byl klíč vygenerován, nicméně je-li to nezbytné, existuje způsob jak softwarový klíč přemístit z jednoho počítače na druhý. Softwarový klíč může být narozdíl od USB klíčenky doručen emailem.

Licence:

 • EyeFace-SDK Standard – licence se používá ke zpracování video streamů, kde detekuje obličeje, význačné obličejové body, rozpoznává věk a pohlaví a zasílá výsledky do vzdáleného serveru nebo je ukládá na místní úložistě. Standard edice obsahuje zjednodušené API, které usnadňuje integraci do klientské aplikace. V edici Standard je přístupná pouze jedna hlavní funkce, která provádí všechny analýzy, mezi něž patří detekce obličejů, detekce význačných obličejových bodů a rozpoznávání věku a pohlaví. Tato funkce také trackuje obličeje přes po sobě jdoucí snímky a agreguje výsledky. Standard edice není vhodná ke zpracování jednotlivých fotografií.
 • EyeFace-SDK Expert – licence se primárně používá ke zpracování obrazových databází. Edice Expert rozšiřuje edici Standard o pokročilou funkcionalitu pro vyšší úroveň řízení zpracování. Narozdíl od edice Standard dovoluje přístup k jednotlivým funkcím pro detekcí obličeje, funkci pro detekci význačných obličejových bodů a funkci pro rozpoznávání věku a pohlaví. Tímto je edice Expert předurčena k budování důmyslnějších aplikací. Edice může být použita jak ke zpracování video streamů tak i jednotlivých fotografií.

Všechny ceny licencí a licenčních klíčů jsou uvedeny v našem obchodě.

EyeFace GUI v4.6: EyeFace SDK v4.6.0912: Dokumentace: