Společensky odpovědné zacílení

Část našeho zisku chceme věnovat na nekomerční účely, které vnímáme jako velmi důležité pro zdravou fungující společnost, ve které chceme žít. Obzvláště bychom rádi podpořili přímo pracovníky těchto organizacích buď příspěvkem na jejich mzdové náklady nebo nákupem vybavení se kterým pracují.

Vážíme si jejich práce, kterou vykonávají s maximální profesionalitou, ale často bez dostatečné odměny. Služby, které provozují, obvykle mnohem levněji, než kdyby je poskytoval stát, jsou pro společnost nepostradatelné. Ať už se jedná o hospicovou péči, pomoc lidem bez domova či s duševním onemocněním nebo jde o preventivní programy proti sociálním jevům, jako je např. drogová závislost.

Toto všechno by však nebylo možné bez demokratického systému v naší zemi. Proto podporujeme i projekty, které hlídají stabilitu naší demokracie a rozvíjejí občanskou společnost.

Eyedea podporuje sociální pracovníky

V současné době jsme si jako cíl naší podpory vybrali pracovníky v sociálních službách. Jedná se většinou o odborníky s vysokoškolským vzděláním a několikaletou praxí. Rádi bychom, aby takto zkušení lidé nemuseli opouštět práci v NNO a třeba kvůli zajištění rodiny se přesouvat do komerční sféry.

Od roku 2017 pravidelně podporujeme organizaci Green doors, která se zaměřuje na pomoc lidem s duševním onemocněním.

V letech 2017 a 2021 jsme podpořili také mobilní hospic Cesta domů. Myslíme si, že je důležité mít možnost strávit své poslední dny se svými blízkými.

Eyedea proti korupci

Od roku 2017 každoročně podporujeme protikorupční iniciativu Rekonstrukce státu. Chceme žít v zemi, kde se úspěchu dosahuje čistým způsobem.

Eyedea za nezávislá média

V letech 2020, 2021 a 2022 jsme podpořili Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Nezávislá média považujeme za jeden z nejdůležitějších pilířů demokratického systému.