Řešení na míru

Obecné rozpoznávání a sledování objektů

Oblasti dohledu a inspekce

Naše technologie umí vyhledat na obrázku nebo ve videu libovolný cílový objekt a sledovat jej. Může například nalézt vadný izolátor při kontrole přenosové soustavy pomocí dronu, nebo zjistit poškození mostní konstrukce taktéž kontrolované dronem. Dalšími možnostmi použití je vyhledání a sledování jízdního kola v dopravím videozáznamu či nalezení bezobslužného zavazadla na letišti, nalezení jeho majitele a sledování ho zpět v čase.

Výhody

Detekce, rozpoznávání a sledování v nekontrolovaném prostředí, sledování z různých kamer a pohledů, výkon neovlivňuje velikost ani rotace objektu.

Video in Video Matching

Monitorování televizních a video kanálů a vyhodnocení sledovanosti, vyhledávání v databázi videí, zkoumání autorských práv

Vyhledávání kratších sekvencí ve videozáznamu. Vstupní sekvence se převede na otisk a porovná se s cílovým otiskem videa. Výstupem je seznam všech detekcí kratšího videa v celkovém videozáznamu, prezentovaný časovou pozicí a mírou důvěryhodnosti.

Výhody

Vysoká přesnost detekce. Rychlé zpracování. Invariantní vůči změnám světla, deformacím obrazu, jako je škálování, černé okraje, kompresní artefakty, přidávání loga. Nízké nároky na úložiště.

Reference

Nielsen Admosphere, a.s., nepřetržitá automatická detekce všech reklam na všech televizních kanálech v České republice a Bulharsku.

Search by Image Example

SLEDOVANOST A MONITORING MÉDIÍ, VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZÍCH OBRÁZKŮ, ZKOUMÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV.

Vyhledávejte v milionech obrázků podle příkladu objektu bez ohledu na jeho natočení a velikost. Můžete vyhledávat nejen podobné obrázky, ale také obrázek na obrázcích nebo objekty na větších obrázcích, například hodiny na věžích, pořízené z různých vzdáleností a úhlů. Výstupem je sada nalezených obrázků a pozice dle důvěryhodnosti.

Výhody

Rychlé vyhledávání, invariantní vůči velikosti a rotaci, vyhledávání libovolného obrázku v obrázcích.

Eye Motion Analysis

Aplikace pro přístupnost, marketing, doprava

Technologie sleduje obě oči a jejich pohyb, aby se určila, kam se osoba dívá. Obvykle se používá pro kontrolu stavu řidiče nebo pilota, marketingové hodnocení a aplikace pro přístupnost pro osoby se zdravotním postižením.

Výhody

Technologie je rychlá a přesná, běží na standardním hardwaru, používá běžná kamery.

Reference

Používá se v aplikacích umožňujících lidem s postižením ovládat osobní počítač.

Máte nějaký problém k vyřešení?

Kontaktujte nás