Prezentace celnímu týmu expertů

11-29-2023| news

Eyedea Recognition, jako přední poskytovatel AI technologií, představila své schopnosti automatického rozpoznávání registračních značek (ANPR) a rozpoznávání modelů značek (MMR) celnímu týmu expertů pro východní a jihovýchodní pozemní hranice (CELBET).

Tato síť, zahrnující zástupce 11 členských států EU, se zaměřuje na zdokonalování vybavení a technik celních kontrol. Martin Urban a Filip Kachnic představili, jak mohou technologie společnosti Eyedea zlepšit identifikaci vozidel a efektivitu správy hranic.  Měli jsme tu čest přispět k diskusím o nejnovějších pokrocích ve strategiích správy hranic EU.

previous page next page

Reference